Kết quả ngày 24/05/2016
X90 X9 X3,5
64 6 - 4
01
03
03
18
20
24
28
32
34
52
55
58
58
64
64
67
70
70
70
71
72
85
85
87
92
94
97
Thông báo

Sinh nhật 5 tuổi danhlode.com

Trong ngày 19/05 chơi nhiều thưởng nhiều

backwomen:100$, binary:35$, nbd88:5$, datvang:5$, toanphone:4$, tnghieu123:3$, hieuhanoi:2$, ajjingon123:2$, colen2008:2$, luutru900:2$, longtu:2$
Nếu cần hỗ trợ bạn hãy liên hệ với email: hotrodanhlode@gmail.com
Chúc các bạn luôn may mắn
Lô X3.5

Đánh 2 số cuối của tất cả các giải nếu về thì bạn trúng, nếu về 2 lần thì bạn được 2*x3.5=x7 về N lần thì bạn được N*x3.5

Perfect Money $
      Bitcoin

Số tiền để chơi tối thiểu là 0.1$
Lô xiên 2 x10

Bạn chọn 2 số lô nếu về cả 2 số thì trúng còn lại thì trượt, nếu về nhiều lần 2 số thì bạn cũng chỉ được tính là 1 lần - bạn có thể đánh nhiều dãy lô xiên 2

Chọn 2 số lô xiên 2:
Perfect Money $
Số tiền để chơi tối thiểu là 0.5$ (các bước số chia hết cho 0.5 ví dụ: 0.5, 1, 1.5, ... 10.5,11)
Lô xiên 3 x40

Bạn chọn 3 số lô nếu về cả 3 số thì trúng còn lại thì trượt, nếu về nhiều lần 3 số thì bạn cũng chỉ được tính là 1 lần - bạn có thể đánh nhiều dãy lô xiên 3

Chọn 3 số lô xiên 3:
Perfect Money $
Số tiền để chơi tối thiểu là 0.5$ (các bước số chia hết cho 0.5 ví dụ: 0.5, 1, 1.5, ... 10.5,11)
Lô xiên 4 x100

Bạn chọn 4 số lô nếu về cả 4 số thì trúng còn lại thì trượt, nếu về nhiều lần 4 số thì bạn cũng chỉ được tính là 1 lần - bạn có thể đánh nhiều dãy lô xiên 4

Chọn 4 số lô xiên 42:
Perfect Money $
Số tiền để chơi tối thiểu là 0.5$ (các bước số chia hết cho 0.5 ví dụ: 0.5, 1, 1.5, ... 10.5,11)
Đánh đề đầu x9

Đánh số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt vd: giải đặc biệt là 86350 nếu bạn chọn số 5 thì trúng

Perfect Money $
Số tiền để chơi tối thiểu là 0.5$ (các bước số chia hết cho 0.5 ví dụ: 0.5, 1, 1.5, ... 10.5,11)
Đánh đề đuôi x9

Đánh số cuối của giải đặc biệt vd: giải đặc biệt là 86350 nếu bạn chọn số 0 thì trúng

Perfect Money $
Số tiền để chơi tối thiểu là 0.5$ (các bước số chia hết cho 0.5 ví dụ: 0.5, 1, 1.5, ... 10.5,11)
Đề x90

Đánh 2 số cuối của giải đặc biệt vd: giải đặc biệt là 86350 nếu bạn chọn số 50 thì trúng

Perfect Money $
Số tiền để chơi tối thiểu là 0.1$
 

cá độ bóng đá online
Rút tiền
Loại Tên $
tnghieu123 6.22
tnghieu123 2
sotaochua 840
binary 700
dacbiet94 62.57
tnghieu123 1
binary 350
tnghieu123 5.5
sotaochua 100
backwomen 50.41
mobichuoi 5.1
backwomen 21.36

Nạp tiền
Loại Tên $
khanhhaukb 1.5
karen 10.05
tadag 5.4
tnghieu123 4.91
qivn00 3.5
longtu 15.8
sotaochua 98
sotaochua 195
backwomen 87
khanhhaukb 21
khanhhaukb 13.4
khanhhaukb 16