Kết quả ngày 25/06/2016
X90 X9 X3,5
09 0 - 9
07
09
12
14
15
17
25
28
31
34
40
47
48
58
59
59
63
66
69
69
70
76
78
83
88
90
99
Game Head Tail: Thắng ăn 195%

Event Head Tail: 1000$ từ 04/06 đến hết 22/06

#1: kiemLRgiaitri 500$, #2: sotaochua 250$, #3: karen 100$, #4: SamSung 50$, #5: khanhhaukb 40$, #6: honghaitac 30$, #7: TonNgoKhong 20$, #8: anh89 10$

Mọi hành vi gian lận đều không được tính (auto,robot,hack,cheat)

Chọn HEAD

Perfect Money
BaoKimHôm nay
Lịch sử Headtail

Chọn TAIL

Perfect Money
BaoKim
Game Hash = MD5(Face-Key) Face-Key Chọn Về
 
 
 

CÁC LẦN CHƠI HEAD TAIL HÔM NAY


THÔNG TIN VỀ GAME HEAD TAIL MD5

Next Game Hash là gì?

Khi bạn chọn HEAD hoặc TAIL, chúng tôi đã đưa kết quả ra trước khi bạn bắt đầu chơi, và hiển thị dưới đạng mã hóa MD5, gọi là Next Game Hash, ví dụ e8d78cd5974fa3776f568f03602d587d (Có nghĩa là chúng tôi đã đưa ra đáp án trước khi bạn chọn).

Mỗi ván chúng tôi tạo ngẫu nhiên Key có độ dài 20 ký tự, ví dụ ft9d5LcJvHzYmhSCZWaU, thì mặt thắng sẽ là: HEAD-ft9d5LcJvHzYmhSCZWaU hoặc TAIL-ft9d5LcJvHzYmhSCZWaU và chúng tôi sẽ mã hóa chuỗi này dưới dạng MD5. Theo ví dụ trên thì MD5 của chuỗi HEAD-ft9d5LcJvHzYmhSCZWaUe8d78cd5974fa3776f568f03602d587d, Vậy kết quả sẽ là HEAD.

MD5 là thuật toán mã hóa không thể dịch ngược lại được và mỗi chuỗi MD5 sẽ tương ứng với một chuỗi ký tự duy nhất. Bạn có thể tạo mã MD5 ở đây.

Sau khi bạn tung đồng xu, chúng tôi sẽ tiết lộ mặt thắng cùng Key, và bạn có thể kiểm tra mã MD5 của chuỗi này xem có chính xác với chuỗi MD5 mà trúng tôi đã đưa ra trước hay không

Đây chính là bằng chứng nói nên rằng chúng tôi chơi rất công bằng, không có chuyện gian lận ở đây!
 

cá độ bóng đá online
Rút tiền
Loại Tên $
classic133 1.04
SamSung 16.5
qivn00 17
dacbiet94 1
dacbiet94 30
mobichuoi 2.3
SamSung 9.85
dacbiet94 22
dacbiet94 8
dacbiet94 8
dacbiet94 8
dacbiet94 8

Nạp tiền
Loại Tên $
qivn00 4
qivn00 1
luutru900 10
classic133 1
khanhhaukb 30690
khanhhaukb 30690
khanhhaukb 31680
khanhhaukb 30690
qivn00 3
dacbiet94 1
bepin181007 19800
dacbiet94 28