Kết quả ngày 01/02/2015
X80 X8 X3,5
45 4 - 5
00
04
07
14
16
22
24
27
28
29
36
45
47
50
53
55
64
68
71
71
80
81
83
86
89
95
99
Game Head Tail: Thắng ăn 195%
EVENT head or tail chơi nhiều: 100$ từ 26/01 đến hết 31/01
#1:toitudo 60$, #2:kiemLRgiaitri 25$, #3:backwomen 10$, #4:click 5$
Mọi hành vi gian lận đều không được tính (auto,robot,hack,cheat)

Chọn HEAD

Perfect MoneyBitcoinHôm nay
Lịch sử Headtail

Chọn TAIL

Perfect MoneyBitcoin
Game Hash = MD5(Face-Key) Face-Key Chọn Về
 
 
 

CÁC LẦN CHƠI HEAD TAIL HÔM NAY


THÔNG TIN VỀ GAME HEAD TAIL MD5

Next Game Hash là gì?

Khi bạn chọn HEAD hoặc TAIL, chúng tôi đã đưa kết quả ra trước khi bạn bắt đầu chơi, và hiển thị dưới đạng mã hóa MD5, gọi là Next Game Hash, ví dụ e8d78cd5974fa3776f568f03602d587d (Có nghĩa là chúng tôi đã đưa ra đáp án trước khi bạn chọn).

Mỗi ván chúng tôi tạo ngẫu nhiên Key có độ dài 20 ký tự, ví dụ ft9d5LcJvHzYmhSCZWaU, thì mặt thắng sẽ là: HEAD-ft9d5LcJvHzYmhSCZWaU hoặc TAIL-ft9d5LcJvHzYmhSCZWaU và chúng tôi sẽ mã hóa chuỗi này dưới dạng MD5. Theo ví dụ trên thì MD5 của chuỗi HEAD-ft9d5LcJvHzYmhSCZWaUe8d78cd5974fa3776f568f03602d587d, Vậy kết quả sẽ là HEAD.

MD5 là thuật toán mã hóa không thể dịch ngược lại được và mỗi chuỗi MD5 sẽ tương ứng với một chuỗi ký tự duy nhất. Bạn có thể tạo mã MD5 ở đây.

Sau khi bạn tung đồng xu, chúng tôi sẽ tiết lộ mặt thắng cùng Key, và bạn có thể kiểm tra mã MD5 của chuỗi này xem có chính xác với chuỗi MD5 mà trúng tôi đã đưa ra trước hay không

Đây chính là bằng chứng nói nên rằng chúng tôi chơi rất công bằng, không có chuyện gian lận ở đây!
 
Rút tiền
Loại Tên $
snackman832001 1.5
kiemtien72ht 16
minad 55
minad 87
minad 50
MMO4VN 60
qivn00 10
nghienlode 9.12
tieuduong9 50
SamSung 22
nghienlode 5
click 1

Nạp tiền
Loại Tên $
ĐẤT THỊT 500
duyenbomm 5.8
double 20.2
qivn00 15.3
levancong 10
0979774985 9
hauchicken 103
dongtan 61.6
kiemLRgiaitri 49
kiemLRgiaitri 30
kiemLRgiaitri 20
tranhongphuc 4