Kết quả ngày 23/04/2014
X80 X8 X3,5
63 6 - 3
01
04
12
22
28
33
37
41
42
45
52
54
56
58
63
68
73
74
75
84
86
88
94
94
94
97
97
Thông báo
EVENT HEAD TAIL chơi nhiều: 500$ từ 16/04 đến hết 30/04
Top 1: 200$, top 2: 120$, top 3: 80$, top 4: 40$, top 5: 30$, top 6: 20$, top 7: 10$

Danhlode.com đã chấp nhận thanh toán Bitcoin!


Nếu cần hỗ trợ bạn hãy liên hệ với email: hotrodanhlode@gmail.com
Chúc các bạn luôn may mắn và có thật nhiều
Lô X3.5

Đánh 2 số cuối của tất cả các giải nếu về thì bạn trúng, nếu về 2 lần thì bạn được 2*x3.5=x7 về N lần thì bạn được N*x3.5

Perfect Money $       Bitcoin
Số tiền để chơi tối thiểu là 1$ hoặc 0.005 Bitcoin
Lô xiên 2 x9

Bạn chọn 2 số lô nếu về cả 2 số thì trúng còn lại thì trượt, nếu về nhiều lần 2 số thì bạn cũng chỉ được tính là 1 lần - bạn có thể đánh nhiều dãy lô xiên 2

Chọn 2 số lô xiên 2:
Perfect Money $
Số tiền để chơi tối thiểu là 0.5$ (các bước số chia hết cho 0.5 ví dụ: 0.5, 1, 1.5, ... 10.5,11)
Lô xiên 3 x35

Bạn chọn 3 số lô nếu về cả 3 số thì trúng còn lại thì trượt, nếu về nhiều lần 3 số thì bạn cũng chỉ được tính là 1 lần - bạn có thể đánh nhiều dãy lô xiên 3

Chọn 3 số lô xiên 3:
Perfect Money $
Số tiền để chơi tối thiểu là 0.5$ (các bước số chia hết cho 0.5 ví dụ: 0.5, 1, 1.5, ... 10.5,11)
Lô xiên 4 x90

Bạn chọn 4 số lô nếu về cả 4 số thì trúng còn lại thì trượt, nếu về nhiều lần 4 số thì bạn cũng chỉ được tính là 1 lần - bạn có thể đánh nhiều dãy lô xiên 4

Chọn 4 số lô xiên 42:
Perfect Money $
Số tiền để chơi tối thiểu là 0.5$ (các bước số chia hết cho 0.5 ví dụ: 0.5, 1, 1.5, ... 10.5,11)
Đánh đề đầu x8

Đánh số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt vd: giải đặc biệt là 86350 nếu bạn chọn số 5 thì trúng

Perfect Money $
Số tiền để chơi tối thiểu là 0.5$ (các bước số chia hết cho 0.5 ví dụ: 0.5, 1, 1.5, ... 10.5,11)
Đánh đề đuôi x8

Đánh số cuối của giải đặc biệt vd: giải đặc biệt là 86350 nếu bạn chọn số 0 thì trúng

Perfect Money $
Số tiền để chơi tối thiểu là 0.5$ (các bước số chia hết cho 0.5 ví dụ: 0.5, 1, 1.5, ... 10.5,11)
Đề x80

Đánh 2 số cuối của giải đặc biệt vd: giải đặc biệt là 86350 nếu bạn chọn số 50 thì trúng

Perfect Money $
Số tiền để chơi tối thiểu là 0.1$
 
Bảng phong thần
Tên Loại Số Thắng
haime 28 $35
haime 52 $35
haime 58 $35
napoleon Đề 63 $20
TheNumber001 Đầu 6 $12
nguyenvietcttt 88 $10.5
oohmygreategod 88 $10.5
tranquyen72ht 94 $10.5
nguyendg 74 $9.45
oohmygreategod Xiên 2 68 88 $9

Rút tiền
Loại Tên $
redromano 9.49
redromano 9.58
redromano 10.84
redromano 10.89
redromano 10.01
haime 55
oohmygreategod 15
redromano 9.33
redromano 7.47
redromano 1.36
redromano 6.53
redromano 4.05

Nạp tiền
Loại Tên $
double 5.89
thaonguyen 15
redromano 66
kozyhara 3
redromano 1
bluesky 29.4
8ccbiz 4
vq2410 10
caibangdaihiep 7.5
redromano 60
md5 98
md5 98