Kết quả ngày 18/11/2018
X90 X9 X3,5
44 4 - 4
05
14
21
25
29
31
34
36
37
38
43
43
44
49
50
54
56
62
64
65
70
71
75
76
77
86
98
Game Head Tail: Thắng ăn 195%

Event: 200$ từ 17/9 đến hết 27/9

1: Bongchay09 100$, 2: Choem2USD 50$, 3: ngoctoi 30$, 4: vodoi2012 15$, 5: Lodehanhkong 5$

Mọi hành vi gian lận đều không được tính (auto,robot,hack,cheat)

Chọn HEAD

Perfect Money
BaoKimHôm nay
Lịch sử Headtail

Chọn TAIL

Perfect Money
BaoKim
Game Hash = MD5(Face-Key) Face-Key Chọn Về
 
 
 

CÁC LẦN CHƠI HEAD TAIL HÔM NAY


THÔNG TIN VỀ GAME HEAD TAIL MD5

Next Game Hash là gì?

Khi bạn chọn HEAD hoặc TAIL, chúng tôi đã đưa kết quả ra trước khi bạn bắt đầu chơi, và hiển thị dưới đạng mã hóa MD5, gọi là Next Game Hash, ví dụ e8d78cd5974fa3776f568f03602d587d (Có nghĩa là chúng tôi đã đưa ra đáp án trước khi bạn chọn).

Mỗi ván chúng tôi tạo ngẫu nhiên Key có độ dài 20 ký tự, ví dụ ft9d5LcJvHzYmhSCZWaU, thì mặt thắng sẽ là: HEAD-ft9d5LcJvHzYmhSCZWaU hoặc TAIL-ft9d5LcJvHzYmhSCZWaU và chúng tôi sẽ mã hóa chuỗi này dưới dạng MD5. Theo ví dụ trên thì MD5 của chuỗi HEAD-ft9d5LcJvHzYmhSCZWaUe8d78cd5974fa3776f568f03602d587d, Vậy kết quả sẽ là HEAD.

MD5 là thuật toán mã hóa không thể dịch ngược lại được và mỗi chuỗi MD5 sẽ tương ứng với một chuỗi ký tự duy nhất. Bạn có thể tạo mã MD5 ở đây.

Sau khi bạn tung đồng xu, chúng tôi sẽ tiết lộ mặt thắng cùng Key, và bạn có thể kiểm tra mã MD5 của chuỗi này xem có chính xác với chuỗi MD5 mà trúng tôi đã đưa ra trước hay không

Đây chính là bằng chứng nói nên rằng chúng tôi chơi rất công bằng, không có chuyện gian lận ở đây!
 
Rút tiền
Loại Tên $
gomtien 51.2
gomtien 45
52170064 10.1
ngoctoi 50.08
binary 16.03
52170064 50
backwomen 100
gomtien 74.07
ngoctoi 54.52
torantobao 10
gomtien 56.16
tavit 26

Nạp tiền
Loại Tên $
Doden2018 10
Lodehanhkong 19.5
ngoctoi 70
nanogen 10
torantobao 11
gomtien 83
gomtien 30
gomtien 30
ipx3979 21.4
gomtien 30
gomtien 30
gomtien 25