Kết quả ngày 18/09/2019
X90 X9 X3,5
46 4 - 6
03
06
08
10
19
21
22
29
30
33
36
39
41
42
46
47
47
49
54
67
70
78
78
85
93
95
97
 
HT event
Tên Tổng
anh89 6322
medlin2 3919
Transau 3454
HuyNguyen 2889
huongquedd 2221
phattai71 2147
vodoi2012 2124
sndy0209 2054
alopay 2016
nnplinh0105 1816
poker2ok 831
notusproq 550
Drem68 298
Lodehanhkong 280
Doden2018 120