Kết quả ngày 19/11/2018
X90 X9 X3,5
01 0 - 1
01
01
06
15
17
18
25
26
29
29
36
37
42
54
54
57
58
61
65
68
72
74
86
88
90
91
97
 
Rút tiền
Loại Tên $
gomtien 51.2
gomtien 45
52170064 10.1
ngoctoi 50.08
binary 16.03
52170064 50
backwomen 100
gomtien 74.07
ngoctoi 54.52
torantobao 10
gomtien 56.16
tavit 26

Nạp tiền
Loại Tên $
gomtien 30
Doden2018 10
Lodehanhkong 19.5
ngoctoi 70
nanogen 10
torantobao 11
gomtien 83
gomtien 30
gomtien 30
ipx3979 21.4
gomtien 30
gomtien 30