Kết quả ngày 13/06/2024
X90 X9 X3,5
26 2 - 6
02
02
16
18
21
21
26
33
35
38
43
48
50
60
62
63
75
78
79
81
90
91
92
97
98
98
99
Quay số may mắn giải thưởng 20$
- Mỗi ngày chúng tôi sẽ tính tổng số tiền bạn chơi trong lô đề và head or tail để tặng vé.
- Khi bạn sử dụng từ 35$ trở lên trong lô đề bạn được tặng một vé LD, sử dụng từ 20$ trở lên trong head tail bạn được tặng 1 vé HT.
- Nếu không sử dụng vé sẽ hết hạn và không thể sử dụng trong ngày tiếp theo.
- Giải thưởng 5$ (tổng 20$) sẽ được trao ngẫu nhiên cho người tham gia may mắn
- Có 4 lần quay thưởng: 10 giờ (LD), 14 giờ (HT), 18 giờ (LD), 22 giờ (HT)
- Vé LD chơi được vào 10 giờ và 18 giờ. Vé HT chơi vào 14 giờ và 22 giờ.
Ai cũng được tham gia.

Mọi hành vi gian lận đều không được tính!

Bạn có: 0 vé LD

Bạn có: 0 vé HT

Đăng nhập để nhận 20$ miễn phí

 

Last 12 rounds

Thời gian User Winner