Kết quả ngày 25/08/2019
X90 X9 X3,5
01 0 - 1
00
01
07
08
13
19
22
25
29
30
35
38
42
44
46
46
61
64
65
71
72
76
78
80
82
92
96
Đăng ký tài khoản

Hướng dẫn đăng ký

Tên đăng nhập: dùng để đăng nhập hệ thống, nhiều hơn 4 ký tự và ít hơn 15 ký tự. Email: dùng để active tài khoản, nhận thông báo quan trọng và lấy lại mật khẩu trong trường hợp bạn quên
Mật khẩu: dùng để đăng nhập cùng với Tên đăng nhập, bạn hãy điền 2 lần giống nhau ở Mật khẩu và Nhắc lại MK
Bảo mật: Bạn hãy nhập các chữ, số trong ảnh vào ô bên cạnh

Đăng ký thành viên


 
Rút tiền
Loại Tên $
anh89 7.7
ngoctoi 20.93
anh89 3
anh89 1.5
anh89 1.2
anh89 4
anh89 6.2
anh89 3.1
anh89 7.7
anh89 2.5
anh89 2
anh89 1.5
Nạp tiền
Loại Tên $
Lodehanhkong 19.96
Drem68 9
phattai71 29.97
anh89 4
anh89 10
anh89 19
anh89 19
anh89 30
anh89 20
anh89 40
anh89 20
anh89 23